+359 879 222 434 office@ekspertite.bg
+359 879 222 434
Начало Общи условия

Общи условияПоследна актуализация: 21.11.2014 г.
EKSPERTITE.bg е собственост на ЕКСПЕРТИТЕ ЕООД.
Това е договор/ общи условия между Вас (потребителят на този сайт, посещаващ го по отношение на всякакви цели) и сайта EKSPERTITE.bg, (сайтът/ сайта“).
С използването на сайта, Вие автоматично се съгласявате да спазвате всички ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОЗИ ДОГОВОР. Ако не сте съгласни с тях, моля напуснете сайта. Незнанието не е оправдание, и в случай че не сте прочели договора, вие пак сте съдебно отговорни за неговото неспазване.
Запазваме правото си, по свое усмотрение и без предизвестие да променяме настоящите правила и условия по всяко време, като актуализираме в настоящата публикация внесените промени.
• Авторски права
Цялото съдържание и функционалността на сайтa, включително, но не само, търговски марки, текстове, графики, лога, пиктограми, изображения и др., както и тяхната подредба, е изключителна собственост на EKSPERTITE.bg.
Нямате право да възпроизвеждате, взаимствате, копирате, променяте, разпространявате, преиздавате или предавате под каквато и да е форма или начин, включително, но не само, посредством електронен път, чрез ксерокопиране, фотокопиране, принтиране или записване по друг начин. Можете да споделяте материали, единствено, ако ни позовавате и има линк към съответната наша страница.
EKSPERTITE.bg налага своите права за интелектуална собственост, с цялата строгост на закона за авторското право и сродните му права. Името EKSPERTITE.bg (ЕКСПЕРТИТЕ/ EKSPERTITE) и някои от производните му, не трябва да се използват по никакъв начин, включително в реклама, без предварително писмено разрешение от представителите на фирма ЕКСПЕРТИТЕ ЕООД.
• Точност на информацията
Ние, екипът на EKSPERTITE.bg полагаме усилия да осигурим точност на цялото съдържание в сайта, но все пак бихте могли да проверявате всяка информация преди да разчитате на нея. Ако намерите неточна такава в него, моля, уведомете ни, за да я коригираме, веднага щом е възможно, в случай, че преценим, че сме съгласни с това.

• Потребителски коментари
Вие потвърждавате и се съгласявате, с това че EKSPERTITE.bg е собственик на коментарите ви в сайта и има неограничено право да ги използва и публикува безвъзмездно, когато и да е било, в световен мащаб и давате неотменимо право за използване, възпроизвеждане, промяна, публикуване, превеждане, изготвяне на производни текстове за разпространение, представяне или показване – изцяло или частично, под всякаква форма, медии или технологии, с рекламни, промоционални и др. цели. EKSPERTITE.bg не поема отговорност за точността или надеждността на коментарите, а вие потвърждавате, че те са написани по ваше желание и собствена отговорност. Забранено е публикуването в сайта на всякакви материали, които са (1.) заплашителни, клеветнически, неприлични, на расова или религиозна основа; (2.) нарушаващи българското законодателство; (3.) нарушаващи интелектуалната собственост, неприкосновеността на личния живот или други права на трети лица; (4.) съдържащи компютърен вирус или други деструктивни елементи; (5.) съдържащи реклама (SPAM); или (6.) съдържащи неверни или подвеждащи твърдения.
EKSPERTITE.bg си запазва правото да откаже да публикува или премахне информация, изцяло или частично, поради каквато и да е причина или без причина.

• Хипервръзка
EKSPERTITE.bg не носи отговорност за други уеб сайтове, чрез които можете да достигнете до него. Моля, имайте предвид, че всички други сайтове са независими от EKSPERTITE.bg, и че той няма контрол върху съдържанието на тези чужди уеб сайтове, дори, ако им предоставя информация или услуги.
Сайтът отхвърля всякаква отговорност относно съдържание, функционалност и дизайн, извън поместените такива в него.
• Достъп до сайта
EKSPERTITE.bg може да промени, да спре временно или да прекрати окончателно достъпа ви до сайта, поради каквато и да е причина, сметната за основателна от екипа му, без предизвестие или отговорност към Вас или към трета страна.
Сайтът може да стане недостъпен, поради поддръжка, неизправност на компютърна техника или по други причини.

• EKSPERTITE.bg НЕ гарантира, че:
(1) Информацията в сайта е вярна, точна, надеждна и обективна; (2) функционалностите и съдържанието, поместени в него ще бъдат непрекъснати и без грешки; (3) дефектите могат да бъдат отстранени; (4) сайтът или сървърът му е без вируси или други вредни компоненти.

• Ограничаване на отговорността
При никакви обстоятелства, EKSPERTITE.bg НЕ носи отговорност за каквито и да е щети, които пряко или косвено са резултат от използването или невъзможността да се ползва този сайт, включително вируси.
EKSPERTITE.bg НЕ обезщетява никого, по-никакъв начин, поради каквато и да е причина.
• Спазване на правилата и условията
Незнанието за настоящите правила и условия, неразбирането им, невниманието при вземането им предвид и прилагането им, умишленото неспазване на настоящите такива, както и липсата на осведоменост относно актуализациите в тях, НЕ е оправдание нито пред EKSPERTITE.bg, нито пред компетентните съдебни органи, като описаните нарушения се считат за неспазване на българското законодателство и са подсъдими.
Настоящите правила и условия са публични и като такива, имат пълна юридическа сила, независимо от това дали са прочетени от потребителите на сайта, как са изтълкувани от тях или от трети страни, дали са проявили невнимание и в следствие на това случайно неспазване на тях или са проявили умишлено такова.
Всеки отказ от спазване на някоя от разпоредбите в настоящото споразумение ще бъде ефективен, само в случай, че EKSPERTITE.bg подписано даде разрешение в писмена форма. Във всички други случаи, спазването на правилата и условията е задължително за всички посетители на сайта, независимо дали са влезнали в него еднократно, многократно, случайно или умишлено.
Всички права, включително и тези, които не са изрично представени, са запазени.

С уважение,
екипът на EKSPERTITE.bg

ПАРТНЬОРИ