+359 879 222 434 office@ekspertite.bg
+359 879 222 434
Начало БЛОГ 3 характерни особености за всяка дестинация

3 характерни особености за всяка дестинация

Д-р Любен Станев
Д-р Любен Станев
Д-р Любен Станев
Д-р Любен Станев
Diplomat plaza hotel & resort
Д-р Любен Станев Лалев е доктор по туризъм към СУ „Климент Охридски”. Има научни приноси в дестинационния мениджмънт. Повече от 10 години, самият той е представител на туристическия бизнес сектор в нова дестинация – създател на множество брандове, ед ...
Компетенции
Позициониране на туристическия продукт;
Изграждане и развитие на дестинация;

Последни проекти
Концептуализация и реализация на уникален туристически продукт
Създаване и разработване на Health & Beauty center
Diplomat plaza hotel & resort
22.11.2014 г.


За да бъде една територия определена като дестинация, то е необходимо да са на лице наличие на места за настаняване, хранене, развлечения и развита транспортна система, наличие на забележителности, които привличат туристите, наличие на информационни системи от сорта на „Амадеус”, „Галилео”, „Уорлд спан”, „Сабри” и др.”. Славейков (2009) групира в три групи характерни особености, за всяка дестинация:

Първа група.
Дестинацията е съвкупност от туристически ресурси, които подбуждат човек да пътешества и задоволяват неговите туристически потребности;

Втора група.
Дестинацията представлява културна ценност: посетителите приемат дестинацията за привлекателна и заслужаваща парите и времето, отделени за нея и за да го изпитат това, туристите физически трябва да присъстват в дестинацията;

Трета група.
Дестинацията е неразделима–туристическият продукт се използва, там, където се произвежда и туристите трябва да присъстват в дестинацията, за да използват продукта, който им се продава. Най–важният им проблем е сезонността за дестинациите, защото това намалява доходността им и ги прави неефективни от гледна точка използването на основните им средства. Сезонността в българския туризъм, според Василева (2012) се проявява, чрез силно неравномерно разпределение през годината. Тази неравномерност се отразява негативно върху функционирането на туристическия бранш, което води до понижаване на печалбите, ефективността и рентабилността на туристическите обекти. Поради това, сезонността се смята за един от най–съществените проблеми за туристическото предлагане.

Използвана литература:
1. Славейков П., К. Найденов. Икономика на туризма. СУ ”Климент Охридски”, София, 2009г.;
2. Василева, В. Сезонността в българския туризъм. Изд. „Химера”, Шумен, 2012


Коментари
test
Експерите
03.11 2014 г.
Вашият коментар
Напишете коментар

* Име и фамилия

* E-mail

Пол

мъж

жена
* Заглавие на коментара

* Вашият коментар

* Моля, въведете кода


Полетата с * са задължителни
Вашият коментар ще бъде публикуван след одобрение от администраторите на сайта
Подобни статии
ПАРТНЬОРИ