+359 879 222 434 office@ekspertite.bg
+359 879 222 434
Начало КОНСУЛТАЦИИ

КОНСУЛТАЦИИ

Предлагаме широка гама от експертни туристически услуги за подкрепа в управлението, които да помогнат на собствениците/ представителите на хотели, ресторанти и дестинации да постигнат своите краткосрочни и дългосрочни цели.
В зависимост от статуса, на който се намира обекта, експертизата може да представлява както обучения, така и консултации, а също и планиране и/или поемане на управленски функции – изцяло или от части.
Конкретно, предлагаме хотелски мениджмънт, ресторантьорски мениджмънт и мениджмънт на дестинации, които включват, както следва:

Хотел. Ресторант. Дестинация
Имате хотел? Инвестирайте в печалбата му! Предоставяме пълен набор от услуги за управление, предназначени за осигуряване на максимална подкрепа и постигане на значителен ръст на приходите на хотела. Някои от хотелските операции, които извършваме са: управление на приходите...
Имате ресторант? Вземете ключа за успеха му! Независимо дали вашият ресторант е самостоятелен обект или попада в хотел, както и дали се намира в дестинация или не, ние ще ви помогнем със следното: увеличаване на печалбата, обучение на персонала за подобряване на...
Представлявате дестинация? Подсигурете си наличие на туристи! Независимо дали дестинацията е съществуваща такава, или е град, малко градче или село, което предстои да се превърне в дестинация, екипът ни от експерти, могат да съдействат за управлението и. Някои от...
ПАРТНЬОРИ