+359 879 222 434 office@ekspertite.bg
+359 879 222 434
Начало ЕКСПЕРТИ Доц. д-р Йордан Йорданов

Доц. д-р Йордан Йорданов


Доцент по туризъм
Лесотехнически университет, Доцент по Основи на Алтернативния туризъм
Алтенативният микс „СПА + културен туризъм в България” е модел за нов имидж за привличане на богати туристи
Резюме Доц. Йордан Йорданов е завършил УНСС през 1977 г. със специалност Управление и планиране на националното стопанство. Защитил е докторска дисертация в ЛФЭИ „М. В. Вознесенский” в Санкт Петербург по икономика на тема “Цени и ценообразуване на външнотърговската дейност”. Работи в Министерство на икономиката и в Централния кооперативен съюз. Доцент е в катедра „Икономика“ на факултет „Стопанско управление“ към Лесотехническия университет и преподава алтернативен туризъм и стопанско управление. Води лекции и упражнения по бизнес-планиране и контрол, екскурзоводско обслужване и стопанска политика в туризма.

Опит Към 2015 г.
Лесотехнически университет , София
Доцент по Основи на Алтернативния туризъм / ПН 3.9 Туризъм
Академичен преподавател по Алтернативен туризъм+Консултации и анализи
на бизнес проекти

2010-2014 г.
ВВ Консулт ООД и Агенция” Грийн” ООД -София
Маркетингови анализи и Координация проекти от 1.09.2009 г
Ръководител на бизнес проучвания

Февруари 2008 - 1.09.2009 г.
Валдес 96 ООД
Експерт- здраве и безопасност на труда
Експерт

26.06.2006г.- октомври 2007г
„Лидера Трейдинг”- ООД, София
Аналитик- проучване на пазара
Консултант

7.10.2004г.- 20.02.2006г.
„МКТ” ООД София
Технически изпълнител /консултант по пазарни проучвания/

26.03.2000г.- 21.05.2001г. и 1.06.2002г.- 3.06.2004г.
„ХДМ” ООД, Хасково
Търговски мениджър и Експерт- Маркетинг, оферти и цени

1.06.2001г.- 1.6.2002г.
„Вега Стар” ООД, София
Координатор- проучвания, развойна дейност и специални проекти

9.10.1996г.- 15.04.1999г.
ЦКС- Дирекция ”Бизнес планиране, анализ и оценка на инвестициите”
Директор

1.03.1993г.- 30.09.1996г.
„Транс комплект” ООД, София
Главен експерт, Търговски отдел-Украйна


19.10.1992г.- 1.01.1993г.
„Ай Пи Ен трейдинг” ООД, София
Директор

1.11.1991г.- 19.10.1992г.
СД „Лереа”, София
Експерт- маркетинг

1.09.1983г.- 31.01.1991г.
ДКП, ДПК и Министерство на икономиката
Главен специалист и Главен експерт

15.1982г. до 1.09.1983г.
ИМОСИ –София
Научен сътрудник 2- ра степен- външна търговия


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Към 2012 г. автор на две монографии и три учебни пособия за ВУЗ по болно/здравен СПА и Уелнес туризъм, маркетинг, мениджмънт и предприемачество
Автор на над 40 публикации, доклади и статии в научни списания и специализирани издания по лозарство и винарство, балнеомедицина, хазартни игри, алтернативни форми на туристическо обслужване, както и на учебни програми за ЛТУ, НБУ, НСА „ В.Левски” по СПА култура и аквапрактики, в т.ч. курсове по предприемачество, мениджмънт и маркетинг на МСП в сектора на СПА и Уелнес услугите в градската и курортна среда
Организатор и участник като експерт и мениджър в изложения и специализирани форуми в страната и чужбина като работещ или представител на публични и частни организации в сектори като туризма, регионалното развитие, кооперациите и дребния бизнес

Участия в международни научни и бизнес мероприятия и форуми
От 1983до 1998 г. -Участник в ежегодни българо-руски бизнес и научни форуми, организирани в двете страни като член на дружество „Найден Геров” на училите в руски ВУЗ

Участия в тематични работни и бизнес срещи и конференции на международни туристически борси и изложения в: САЩ/ 1994г. в Лос Анжелис и Лас Вегас като Председател на ТК 45 по Хазартни игри на Комитета по стандартизация; Холандия / 1995 г. в Амстердам и Хага, Германия,/ 1996г. във Франкфурт на Майн и Берлин, Русия/1995 г. в Санкт Петербург и други.

Като член на проектни екипи с участия в международни обменни инициативи и работни срещи в Милано/2001-2003 г. на института за МСП „ Луиджи Гати” и МКТ в Торино;

Участия в тематични конференции и работни срещи по туризъм организирани от Българската туристическа камара, Софийска общена и БАСЕТ, както и като експерт и член на проектни екипи по ОП на МРРБ „Транс-гранично сътрудничество” на български общини с общини от Сърбия / Ниш 2008г./ Македония/ Кочани 2009г., Гърция/ Солун/2010, Турция, Одрин 2008г. и други.

Участие в съвместни пазарни и туристически проучвания с местни и чуждестранни експерти и търговски екипи в сектора на здравния и СПА медицински туризъм в курортни центрове и обекти в Полша и Турция / 2011-2012г./ и др.


Образование 1969г.- 1973г.
Техникум по фина механика и оптика ”М.В.Ломоносов”- София
Средно образование: Среден техник по фина механика и оптика; Специалност: електроника

1973г.- 1977г.
ВУЗ: ВИИ”К.Маркс”-София
Управление и планиране на националното стопанство

1978-1981 г.
ЛФЭИ „ М.В. Вознесенский”, Санкт Петербург, Русия
Докторантура по икономика / цени и ценообразуване на външнотърговската дейност/

1982 г.
ИМОСИ
Квалификационни програми за ниво научен сътрудник втора степен по цени и ценообразуване на външнотърговската дейност + Базисна компютърна грамотност -

1983-1984 г.
Институт за чуждестранни езици към МВТ
Английски език - сертификат

2006 г.
Университет на град Манчестър, Великобритания
Курс по маркетинг в туризма и индустрията на свободното време- СертификатКомпетенции Маркетинг в туризма
Културен туризъм
Спа туризъм
Винен туризъм

Статии на Доц. д-р Йордан Йорданов
Други експерти
ПАРТНЬОРИ