+359 879 222 434 office@ekspertite.bg
+359 879 222 434
Начало ЕКСПЕРТИ Доц. д-р Тодор Радев

Доц. д-р Тодор Радев


Ректор на ВУМК
Висше Училище Международен Колеж
Образованието е в основата на всички успехи.
Резюме Доц. д-р Радев понастоящем е ректор във ВУ Международен колеж (ВУМК), гр. Добрич, България. Преподавател е по микро и макроикономика и управление на човешките ресурси на студенти на ВУМК. Председателствал е УС на Международен институт по мениджмънт (МИМ), гр. Добрич, България. Бил е старши научен сътрудник в икономически институт на БАН, както и преподавател по икономика в СУ Св. Климент Охридски. В практиката си е бил председател и на Борда на директорите на Албена АД, а също и изпълнителен директор на Албена 2000, фирмата която приватизира Албена. В център за бизнес и култура АД, също е бил изпълнителен директор. Менажирал е и международни проекти по управление и координиране на международни проекти в различни области – образование, изследване и развитие.

Опит 1996– до настоящия момент
• Заемана длъжност или позиция:
Ректор и/или Президент
• Основни дейности и отговорности:
Организиране на обучение по специалности: Маркетинг и мениджмънт, Маркетинг и управление в хотелиерството и туризма, Хотелски мениджмънт, Международен бизнес и мениджмънт. Преподавател по микро и макроикономика и управление на човешките ресурси на студенти на ВУМК
• Име и адрес на работодателя:
ВУ Международен колеж (ВУМК), гр. Добрич, България

1998- до настоящия момент
• Заемана длъжност или позиция:
Председател на УС на МИМ
• Основни дейности и отговорности:
Организиране на обучение във висшето образование, преподавател по микро и макроикономика и управление на човежките ресурси
• Име и адрес на работодателя:
Международен институт по мениджмънт (МИМ), гр. Добрич, България

2008 – до настоящия момент
• Заемана длъжност или позиция
Изпълнителен директор
• Основни дейности и отговорности
Управленски функции
• Име и адрес на работодателя
Център за бизнес и култура АД

1999 – до настоящия момент
• Заемана длъжност или позиция
Мениджър международни проекти, координатор
• Основни дейности и отговорности
Управление и координиране на международни проекти в различни области – образование, изследване и развитие. Преподавателски и изследователски дейности
• Име и адрес на работодателя
ВУ Международен колеж (ВУМК), гр. Добрич, България
Образование


2002-2004
• Заемана длъжност или позиция
Член на съвета на директорите
• Основни дейности и отговорности
Управленски дейности
• Име и адрес на работодателя
Соколец - Боровец АД, гр. Самоков
• Вид на дейността или сферата на работа
Туризъм

1993 - 2001
• Заемана длъжност или позиция
Председател на Борда на директорите
• Основни дейности и отговорности
Управленски дейности
• Име и адрес на работодателя
Албена АД
• Вид на дейността или сферата на работа
Туризъм

1992 - 1993
• Заемана длъжност или позиция
Член на Борда на директорите
• Основни дейности и отговорности
Управленски дейности
• Име и адрес на работодателя
Златни пясъци АД
• Вид на дейността или сферата на работа
Туризъм
Инвестиции и Мениджмънт

1997 – 2001
• Заемана длъжност или позиция
Изпълнителен директор
• Основни дейности и отговорности
Управленски дейности
• Име и адрес на работодателя
Албена 2000, фирмата която приватизира Албена
• Вид на дейността или сферата на работа
Мениджмънт, строителство

1995 – 2000
• Заемана длъжност или позиция
Хоноруван преподавател по Икономика
• Основни дейности и отговорности
Организация на семинари, образование на студенти
• Име и адрес на работодателя
СУ Св. Климент Охридски, гр. София, България
• Вид на дейността или сферата на работа
Образование

1995 -1999
• Заемана длъжност или позиция
Старши научен сътрудник
• Основни дейности и отговорности
Сравнителни изследвания в социално-икономическата сфера. Преподавателска дейност в областта на икономика и човешки ресурси
• Име и адрес на работодателя
Икономически институт на БАН
• Вид на дейността или сферата на работа
Изследователска, образование

1980 – 1994
• Заемана длъжност или позиция
Научен сътрудник
• Основни дейности и отговорности
Изследвания в социално-икономическата сфера и демографска политика
• Име и адрес на работодателя
Икономически институт на БАН
• Вид на дейността или сферата на работа
Изследователска, образование

Образование 02.1999 -03.1999
Маркетинг на туризма, Сертификат за квалификация, Yokohama Kenshu Center /YKC/, Japan

11.1997 – 12.1997
Управление на предприемачеството и обучение по развитие на управленски умения, World Learning Program US, курс

Юли – август 1995
Обучение по мениджмънт по програмата на Британското правителство ЛСАР, Стажуване в отдел консултант по мениджмънт в Touche – Rose, London, UK

10.1993 – 12.1993
Специализация по сравнително изследване на икономическото развитие и социалните разходи в България и страните от Европейския съюз, Birkbeck College, University of London

Октомври – декември 1992
Курс по икономическа реформа и политика по труда в Централна и Източна Европа, ILOр Женева

Октомври – декември 1991
Курс по сравнителни индустриални отношения, Ruskin College, Oxford

Юни 1990
Доктор по икономика
Защитена докторска дисертация на тема: Международни сравнения на основни показатели на икономическото и социалното развитие, Икономически институт на БАН, гр. София, България, Научна степен „доктор”

11.1984 – 06. 1990
Доктор по икономика, Международна икономика, Икономически институт на БАН, гр. София, България, Доктор

09.1976 -06. 1980
Магистър по политическа икономия, Политическа икономия, Университет Санкт Петербург, Икономически факултет, Русия, Магистър

09.1975 – 06.1976
Специалност Икономическа социология, Икономическа социология, Университет за национално и световно стопанство, гр. София, България


Компетенции Микро икономика;
Макро икономика;
Хотелски мениджмънт;
Управление на човешките ресурси;
Управленски дейности;
Организация на семинари, образование на студенти;
Маркетинг и мениджмънт;
Маркетинг и управление в хотелиерството и туризма;
Международен бизнес и мениджмънт;
Организиране на обучение във висшето образование;
Управление и координиране на международни проекти в различни области – образование, изследване и развитие;
Изследвания в социално-икономическата сфера и демографска политика и др.


Статии на Доц. д-р Тодор Радев
Други експерти
ПАРТНЬОРИ