+359 879 222 434 office@ekspertite.bg
+359 879 222 434
Начало ЕКСПЕРТИ Гл. ас. д-р Светлана Станева

Гл. ас. д-р Светлана Станева


Лесотехнически университет
Преподавател

В живота човек може десет пъти да забогатее и да обеднее, важното е да си запази човешкия облик!
Резюме Г- жа Светлана Станева завършва Университет за хранителни технологии, като Магистър - Инжинер, Технолог. През 2012 год. става Доктор по управление на качеството в туризма. Развитието на професионалната й кариера е в областа на туризма и образованието като главен асистент в Лесотехнически университет. В продължение на 20 години показва организационни умения, компетенции и постоянство в управлението на туристическия бизнес и обучението на персонал. Разработва и прилага нови политики в областта на управление на качеството и стратегическия мениджмънт. В портфолиото на г- жа Станева има експертизи и одити в туристическия бизнес, търговия и хранителна индустрия. Работи успешно за стандартизацията и окачествяване на туристическия продукт чрез прилагане на нови подходи за реинжинеринг и иновации. Професионалните й интереси са в областта на управлението в туризма, спазвайки принципите на лоялност, коректност и етика. Развива бизнес интересите си в различни области - контрол на храни, стандартизиране и сертифициране, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг , мениджмънт в туризма, фасилити мениджмънт, екомениджмънт. Като Мениджър по качеството и Ръководител на хотелите Wine&Spa Hotel TODOROFF 4* и Spa Hotel PERSENK 5*, г- жа Станева успява да развие успешна кариера в едни от най- пристижните туристически фирми в страната. Комуникативна личност с организационни умения при създаване, организиране и разработване на фирмени стандарти, системи за управление на качеството в съответствие с ISO и атестация на персонала. В момента като консултант и технически експерт в туризма одитира и контролира управлението на туристически фирми.

Опит 2013г. - до настоящия момент
Лесотехнически университет, София
Главен асистент, Доктор,
Факултет Стопанско управление, катедра "Икономика"
ПРЕПОДАВАТЕЛКА ДЕЙНОСТ
1. Хотелиерство и ресторантьорство;
1. Управление на качеството в туризма
2. Стандартизация и окачествяване в туризма
3. Национални особености при храненето;
4. Безопасност на храните и хранително законодателство
5. Туроператорска, агенска и транспортна дейност;
2. Екскурзоводска и анимационна дейност;
6. Аграрен туризъм;
7. Събитиен туризъм;
8. Системи за управление на качеството

2013 г. - до настоящия момент
Частен колеж по туризъм"Свити Мина" - София
ПРЕПОДАВАТЕЛКА ДЕЙНОСТ
1. Организация и управление на хотелиерството
2. Организация и управление на дейностите в хотела

2002г. – 2013г.
Аграрен университет - Пловдив
Главен асистент, Доктор
Икономически факултет, катедра "Туризъм"
ПРЕПОДАВАТЕЛКА ДЕЙНОСТ
1. Технология на кулинарната продукция;
2. Туроператорска, агенска и транспорта дейност в туризма;
3. Специализирани видове туризъм;
4. Хотелиерство и ресторантьорство;
5. Екскурзоводска и анимационна дейност;
6. Национални особености при храненето;

2011г. – 2015г.
Аграрен университет - Пловдив

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ КЪМ АУ

Организирани и проведени 6 курса за обучение на Вътрешни одитори в периода 2011 - 2015 год.

• Курс за вътрешни одитори– „Вътрешен одитор по НАССР ”;
• Курс за вътрешни одитори– „Вътрешен одитор по ISO 9001:2008 ”,
• Курс за вътрешни одитори по ISO 9001:2008 и НАССР – „Вътрешен одитор на интегрирани системи за управление”;

1999г. - 2002г.
Университет за хранителни технологии (УХТ) – Пловдив
Асистент, Технологичен факултет, катедра "Туризъм".
ПРЕПОДАВАТЕЛКА ДЕЙНОСТ
1. Въведение в туризма
2. Маркетинг в туризма
3. Управление в туризма

1999г. - 2009г.
Нов Български Университет - клон Пловдив
Гост Лектор в Департамент "Икономика" и "Екология".
ПРЕПОДАВАТЕЛКА ДЕЙНОСТ
1. Созология
2. Екология
3. Екотуризъм
4. Алтернативни видове туризъм
5. Екология и природоползване в туризма
6. Бизнес комуникации и етикет в туризма
7. Пъблик рилейшън и туристическа анимация
8. Екология и природоползване в туризма.

2005 - 2013г.
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт Пловдив
Гост Лектор , Мениджмънт в туризма

2007 - 2009г.
„ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД
Wine&Spa Hotel TODOROFF
Ръководител ”Сектор Хотели”
Мениджър по качеството

2009г. до настоящия момент
„СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК – ООД”
Spa Hotel PERSENK в гр. Девин
Мениджър по качеството

1995 г. - 1998 г.
КК „Албена” , хотел „Тервел”


Образование 2012 г.
Доктор „Управление на качеството в туризма“
Аграрен университет - Пловдив

2000г.
Експерт по екомениджмънт в туризма
Университет за хранителни технологии (УХТ) – Пловдив

1997г.
Магистър, Инженер – технолог
Университет за хранителни технологии (УХТ) – Пловдив

1988г.
Майстор на спорта , Спортна стрелба
ЕСПУ – спортен профил „Васил Левски” гр. ПловдивКомпетенции 1. Безопасност и окачествяване на храни;
2. Стандартизиране;
3. Сертифициране на системи за управление на качеството;
4. Хотелиерство;
5. Ресторантьорство;
6. Туроператорска дейност;
7. Маркетинг и реклама в туризма;
8. Мениджмънт в туризма;
9. Обучение на персонал;
10. Фасилити мениджмънт в туризма;
11. Еко мениджмънт в туризма;
12. Иновации и реинженеринг


Статии на Гл. ас. д-р Светлана Станева
Други експерти
ПАРТНЬОРИ