+359 879 222 434 office@ekspertite.bg
+359 879 222 434
Начало ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

Корпоративните партньори в сферата на туризма са важни за подобряване нивото на туристическите услуги. Това са представителите на туристическите обекти.
Медийните партньори спомагат за отразяване и популяризиране на информация в областта на туризма, касаеща дейността на ЕКСПЕРТИТЕ и техните корпоративни партньори.
ПАРТНЬОРИ